تگ ها : Underground

جریان اصلی و زیرزمینی یا تجربی؟

الفاظی که این روزها به شدت در رپ فارسی استفاده میشوند و کاربردی هستند و اگر آن ها را به کار ببرید میشوید جزو آن دسته از آدم های کار درست و کاربلد که سالیان است موسیقی رپ را دنبال میکنید ! مین استریم و آندرگراند ؛ اطلاع دقیقی در دست نیست که اولین بار […]بیشتر بخوانید