تگ ها : mumble rap

آرتیست های جدید رپ آمریکا،این قسمت: Russ

در یادداشت قبلی به نام هیپ هاپ از رپ زیر لبی متنفر است سبک کاری آرتیست های جدید مورد انتقاد قرار گرفت و بسیاری از دوستان مارو متهم کردن به قدیمی بودن و گفتند که ما جلوی پیشرفت رپ رو میگیریم و نمیزاریم رپ روبه جلو حرکت کند. تمام این صحبت ها و همچنین مشورت […]بیشتر بخوانید