تگ ها : kowloon Records

اولین البوم مهدیار اقاجانی قبل از پایان سال 2017 منتشر

به گزارش آمیزه چندی پیش مهدیار در پاسخ به سوال های تویتری مخاطبان خبر از انتشار اولین البوم خود تحت لیبل داد. مهدیار اقاجانی که مدتی پیش به لیبل Kowloon Records پیوسته بود به زودی اولین البوم خود را از این لیبل منتشر خواهد کرد. مهدیار با ذکر اینکه ملتفت یک خانواده هنری است و […]بیشتر بخوانید