تگ ها : justina

ورود دختر رپ ممنوع

مثل خیلی از مخاطبین رپ فارسی «جاستینا» را با ترک «به این آزادی بخند» شناختم . دختری مستعد که توانسته بود  در استعداد یابی گروه «تنبه ۱۰» به عنوان آرتیست برتر انتخاب شود . آن هم در دورانی که حضور هنرمندان دختر در رپ فارسی رو به افول قرار گرفته بود . موج آغازین جریان […]بیشتر بخوانید