تگ ها : Five Percent Nation

ملت 5 درصدی و تاثیرش بر هیپ‌هاپ

بشر همواره در طول حیات خود به دنبال کشف حقیقت و علت وجود پدیده های اطرافش بوده است. مذاهب نیز هم در دوره های مختلف پاسخهایی را به عنوان حقیقت در اختیار او قرار داده اند. علاوه براین، نقش مذهب به عنوان ایدئولوژی رهایی بخش در جنبش های مختلف تاریخی و همچنین عصر جدید بسیار […]بیشتر بخوانید