تگ ها : Farshad

داستان یک اشتباه بزرگ

پای صحبت هر انسانی که بشینید با یک فنجان چای و چند کام سیگار می تواند برایتان ساعت ها از اشتباهات مرتکب شده در زندگیش صحبت کند . اشتباهات می توانند بزرگ باشند و تاثیر گذار در مسیر زندگی . در نقطه مقابل می توانند کوچک باشند و قابل جبران . اما پاره از اشتباهات […]بیشتر بخوانید