تگ -Farshad HipHop

یادداشت

داستان یک اشتباه بزرگ

پای صحبت هر انسانی که بشینید با یک فنجان چای و چند کام سیگار می تواند برایتان ساعت ها از اشتباهات مرتکب شده در زندگیش صحبت کند . اشتباهات می توانند بزرگ باشند...

مقاله

رپ فارسی در مسیر بیراهه

وقتی صحبت از فرهنگ هیپ هاپ می شود ، ابتدا نام کشور امریکا به زبان میاد کشوری که در دهه های اخیرهیپ هاپ در آن از فرم هنر خیابانی و زیر زمینی به نوعی صنعت و...

نقد

علاج رند مرگ است

از زمانی که ارسطو در فن شعر اولین تئوریهای مربوط به روایت را تعریف کرد بیش از ۲۵۰۰ سال گذشته است. این موضوع نشان میداد روایتگری جزئی جدا نشدنی از زندگی بشر است...