تگ ها : Dreamville

آشنایی با لیبل Dreamville

این روزها مخاطبین موسیقی مخصوصا رپ به دنبال شناخت آرتیست های جدید و ناشناخته هستند و به نوعی تبدیل به یک مد شده است.شاید درنگاه اول حرکتی بسیار قابل قبول و مفید برای پیشرفت موسیقی باشد اما باید این سوال را از این دسته مخاطبین کرد که آشنایی با آرتیست های جدید چه نفعی دارد […]بیشتر بخوانید