تگ ها : یاد

البوم یاد و باز هم حاشیه ای دیگر

سالیان دور و دراز قرار بود حسین رحمتی، هنرمند خوب عرصه رپ، آلبومی به اسم یاد منتشر کند. در طول این سالها بارها اسم های متعددی برای حضور در این البوم مطرح شد و از اهنگساز های بزرگ و کوچکی نام برده شد اما هنوز که هنوز البومی منتشر نشده است. سال پیش بود که […]بیشتر بخوانید