تگ -گرافیتی

خبر

نام «بنکسی» لو رفت؟!!!

دوست «بنکسی» ـ گرافیتی‌کار مرموز انگلیسی ـ ناخواسته نام او را لو داد. «هافینگتون پست» نوشت: «دی‌جی گلدی» یکی از دوستان «بنکسی» ـ هنرمند گرافیتی‌کار – که...

مقاله

هم هنرمند، هم خرابکار

این یک دزدی است؟! منتظر می‌مانید که آخر شب فرا برسد، پارچه‌ای روی صورت خود می‌بندید، کلاه همیشگی را بر‌ سر می‌گذارید، چراغ‌قوه‌ای در دست می‌گیرید و مضطرب در...

یادداشت

نه به هنر شهری جعلی

يكم. «دیوارها مال مردم است.» تمامِ حرفِ این روزهای گرافیتی آرتیست های کشور در همین یک جمله خلاصه می شود؛ آنها از حقی دفاع می کنند که معتقدند همدستیِ برخی از...