تگ ها : کوئست لاو

وقتی سیاهان دیگر کول نیستند

این سومین مقاله از یک مجموعه مقالات شش تایی است. در این مقالات به سرگذشت اخیر هیپ‌هاپ نگاه می‌کنم، به گذشته‌های دور آن می‌اندیشم و از امکان آینده‌ای برای آن می‌پرسم. بگذارید این یادداشت را با یک پرسش بلاغی شروع کنم. آیا تا حالا چیزی در مورد کول بودن سیاهان [۱] شنیده‌اید؟ قبلا این مفهوم چیزی وصف‌ناپذیر […]بیشتر بخوانید

چگونه هیپ‌هاپ به سیاه‌پوستان خیانت کرد؟

من از ‏‎سه نقل‌قول معروف تاثیر گرفته‌ام و آنها راهنمای روزهایم شده‌اند. اولی گفته‌ای از جان بردفورد، اصلاح‌گر انگلیسی قرن شانزده، است. بردفورد، که به خاطر شلوغ‌کاری زندانی شده بود، یک روز صف زندانیانی را دید که سمت جوخه دار می‌رفتند و گفت «تنها به خاطر لطف خداست که هنوز اینجایم» ‫(او در اصل گفته بود […]بیشتر بخوانید