تگ -کاغذ

یادداشت

این راهش نیست آقای شایع !

“محمد رضا شایع” را حوالی سال ۹۰ _ ۹۱ کشف کردم . پسری خوش استایل با نحوه ای از نگارش شعر که انگار مختص خودش بود . درست در همان روزی هایی که رپ فارس...