تگ ها : پیشروشناسی

درباره‌ی رضا پیشرو – بخش اول : سلام بر غم

یک. درآمد   اسبی ست وحشی و زیبا، سوارش مردی نام‌ش رضا. یکی از رضاها. رضای پیشرو. شناسنامه‌اش‌ محمدرضا ناصری ‌آزاد بچّه‌ی تهران‌پارس و نظام‌آباد، از لقب‌هایش شاهِ تهران و رَپ گاد، خودش را گاهی چارلی چاپلین می‌نامد گاه باراباس، این اواخر آواتار. اسم‌ش هرچه هست، اسب‌ش رخشِ رپ است. رضا پیشرو یکی از چند […]بیشتر بخوانید