تگ ها : پویاپرداد

چند خطی کوتاه از هم صحبتی با پرداد

قرارمان کنار مترو ” طالقانی ” بود . طبق عادت همیشگی با بدقولی بعد از 30 دقیقه تاخیر در میان ازدحام ایستگاه از دور دیدمش ! به قول خودش ظاهرش به همه چیز می خورد جز رپکن ! اما هر دو خوب می دانستیم که ملاک تشخیص یک رپکن قوی نه ظاهر است نه نحوه […]بیشتر بخوانید