تگ ها : پایولا چیست

Payola یا پول میدم آهنگم رو پخش کن

موسیقی به عنوان یک صنعت پدیده است مخصوص به دنیای مدرن. صنعتی که موسیقی به عنوان محصول هنری،  تنها یکی اجزای آن است. مانند بسیاری دیگر از پدیده های دنیای مدرن، نوع تکامل یافته صنعت موسیقی به همراه تمامی کسب و کارهای اطراف آن را میتوان در تاریخ مدرن ایالات متحده جستجو کرد. کشوری که […]بیشتر بخوانید