تگ -ملتفت

خبر

پاسخ داریوش به شایعات تلگرامی

همانطور که قبلا شاهد درگیری داریوش با فن پیج های تلگرامی ملتفت بوده اید، اینبار پس از انتشار اخبار دروغ و شایعات متعدد توسط این پیج های مجازی، شاهد واکنش شدید...

مصاحبه

هم‌نشینی فرم و محتوا در رپ

در سال‌های اخیر بسیاری از خوانندگان و آهنگسازان موسیقی رپ در ایران در قالب لیبل یا تشکل فعالیت کرده‌اند. این لیبل‌ها عموما از چند خواننده و آهنگ‌ساز تشکیل...

خبر

واکنش امیر تتلو به تک آهنگ حسّن از قاف

– به گزارش آمیزه پس از انتشار تک آهنگ حسّن از  تشکل ملتفت و علی قاف با آهنگسازی مهدیار آقاجانی که در آن صحبت های واضح و مشخصی نسبت به امیر تتلو و تحرکات...