تگ ها : مفاهیم انتزاعی

مفاهیم انتزاعی در موسیقی؛مجموعه هیولا از بن

میتوان گفت از دهه نود فراگیری مفاهیم انتزاعی در موسیقی رپ آغاز شده و این تغییر، تاثیر به سزایی در روند تولید آثاری با مفاهیم انتزاعی گذاشته است. در ابتدا باید پرسید که مفهوم انتزاعی چیست و منظور از انتزاع چیست؟ برای انتزاع توضیح مشخصی را نمیتوان در نظر گرفت و شاید به همین دلیل […]بیشتر بخوانید