تگ ها : مصاحبه بهرام با رولینگ استون

فرار بزرگ – ترجمه‌ی مصاحبه‌ی بهرام با مجله‌ی رولینگ استون

متن زیر ترجمه مصاحبه بهرام نورایی با خبرنگار و هنرمندی بنام Julie Ashcraft است که در سال 2012 بعد از مهاجرت او از ایران در مجله Rolling Stone خاورمیانه منتشر شده است. هدف از انتشار این ترجمه حفظ آن در فضای هیپ هاپ ایران است. شایان ذکر است که بخشی از این مصاحبه قبلا توسط […]بیشتر بخوانید