تگ ها : محمد خلیفا

پارانوهیپ

هدف از نگارش این مقاله آشنایی با بیماری پارانوئید و تیپ های روان شناختی و تاثیرات این دو بر روی آرتیست های رپ فارسی میباشد که مثال هایی هم در این باره آورده شده و برداشت این موضوع که این تاثیرات مثبت یا منفی هستند به عهده ی خواننده میباشد و نگارنده نیز هیچ شکی […]بیشتر بخوانید