تگ ها : مجله گرافیتی ایران

گفت و گویی با بم بم،فاتح بیلبورد های تهران

بم بم…یکی دیگر از گرافیتی رایترهای با سابقه است، او در بمبینگ فاتح بیلبوردهای تهران است و این مشخصه ای بارز بم بم بشمار می رود. هرچند که او همیشه آثار با کیفیت در بستر های متفاوت گرافیتی نیز خلق می کند! با بم بم گفت و گویی داشتیم و او از تجربیات خود در […]بیشتر بخوانید