تگ ها : فربد افراز

آیا مهندس صدا در هیپ هاپ ایران وجود دارد؟

از عنوان مقاله میتوان خیلی ساده به مفات این نوشته پی برد. هرچند عنوان دیگری مانند کلاه برداری یا دروغگویی در رپ فارسی بسیار با نوشته همخوانی داشت اما عنوان بالا برگزیده شد که کسی بعداً آزرده خاطر نشود. اگر شما خواننده هیپ هاپ هستی یا تا حالا با دوست رپر ات (امروز تعداد رپر […]بیشتر بخوانید