تگ ها : فحاشی در رپ فارسی

پیشینه‌ی الفاظ رکیک و فحاشی در ادبیات فارسی و رپ

بحث داغ این روزهای موسیقی زیرزمینی بر سر کمپینی است که به تازگی نصیر مشکوری با عنوان فحاشی در رپ فارسی ممنوع به راه انداخته است که به طبع مخالفان و موافقان خودش را هم در این بازار آشفته‌ی موسیقی زیرزمینی دارد . اما پیش از ورود به این بحث و مختصاً بحث رپ فارسی […]بیشتر بخوانید