تگ ها : عیار

گرافیتی نویسی یا گرافیتی رایتینگ

شاید برای همه ما این سوال پیش آمده باشد که چرا اقلب گرافیتی آرتیست ها نام خود را عموماً نقش می‌زنند یا چرا با استفاده از انواع فرم‌های مختلف به تخریب می‌پردازند. اما گرافیتی نویسی و در کل گرافیتی امروز به خاطر استفاده از تکنیک‌های بسیار گوناگون و تاثیرگرفتن از سبک‌های هنری بصری مختلف، مرز […]بیشتر بخوانید