تگ ها : علی رسولی

پیگیری آثار ناتمام زنده یاد علی رسولی توسط امید صفیر

نزدیک به هفت روز پیش موسیقی زیرزمینی ایران با اعلام خبر درگذشت علی رسولی در شوک فرو رفت . خبر تلخ و کوتاه بود ، علی رسولی در حادثه‌ی رانندگی درگذشت ، شش کلمه کافی بود تا نزدیکان و کسانی که با او آشنایی نسبی دارند در بهت عجیبی فرو بروند ، علی رسولی تنها […]بیشتر بخوانید