تگ ها : صادق تضاد

“تجربه را تجربه کردن خطاست “

بعد از انتشار آلبوم ریل و تک تک آثار منتشر شده از این لیبل رضا پیشرو و تصمیم وی به بازسازی آثاری که از خود در قلب وذهن خاطرات رپ فارسی تعلق داشت گرفت که سرانجام در یک بازه زمانی کوتاه با کیفیت نه چندان مطلوبی انتشار یافت ، در واقع با یک یا  دوبار […]بیشتر بخوانید