تگ ها : شهریار خسروی

رپِرِ روشنفکر؟

 رپ و هیپ‌هاپ رپ و هیپ‌هاپ به لحاظ معنایی دوچیز هستند: اولی نامی برای یک «نوع موسیقی» است، در حالی که دومی یک «فرهنگ» است. اجازه بدهید مثالی بزنم: غزل یک «قالب» ادبی است، در حالی که عرفان و تصوف یک «فرهنگ» است. اغلب اوقات شعر عرفانی را در قالب غزل دیده‌ایم. اما ممکن است […]بیشتر بخوانید

بحران مصراع در شعر فارسی

رپ فارسی و بحر طویل «بحر طویل» یکی از قالب‌های سنتی شعر فارسی است که بعضی آن را با قالب رپ مقایسه و حکم به یکی بودن این دو کرده‌اند. اما بحر طویل چیست؟ بحر طویل به زبان ساده، شعری است که از مصراع‌های مختلف تشکیل نشده‌است بلکه یک مصراع بلند است. اگر یک بیت […]بیشتر بخوانید