تگ ها : شهروز مرکباتی لنگرودی

یادداشت گونه ای در باب پاییز از عارف

یک ربع،در یک ربع از زمان چقدر می شود حرف زد؟! چند تصویر تکان دهنده می توان ساخت؟ چطور می شود فضاسازی ای ملموس اما نامتعارف کرد؟! پاییز عارف،ترسناکست،غم انگیز نیست،تراژدی ی مطلقست همزمان درباره ی ناتوانی و تواناییست،ناتوانی های فیزیکی و مالی،توانایی های عجیب تخیل و ذهن،لحن راوی گونه و روایت کاملا تدوین شده […]بیشتر بخوانید