تگ ها : شهرزاد ارشاد

پدرسالاری در رپ فارسی

جامعه ی کودک مسلک در مسیر پویایی و تکاپوی خودش، نگاه پدرسالارانه را تبلیغ می‌کند. چه بسا در بستر انفعال، شخصیّت پدر تمثیلی، با به باد کتک گرفتن کودک از واماندگی او را تطهیر می‌کند. کوتاه نوشتی ضمیمه می‌کنم در رابطه با اینکه در تمامی لایه های جامعه چه در سطح چه در عمق آن، […]بیشتر بخوانید