تگ ها : شرطبندی

موسیقی و سایت های شرطبندی

مطمئنا اکثر مخاطبین رپ بر این موضوع اشراف دارند که یک اثر شنیداری به مبلغی برای ضبط و انتشار نیاز دارد. حال امروزه که سایت های بت به جریان افتاده اند ، عده ای برای تبلیغ سایت های قمار و شرط بندی به شرط حمایت این سایت ها و پیشنهاد های آنان کمر خم می […]بیشتر بخوانید