تگ ها : سوال

رد شایعات عضویت سوال در ملتفت ؛ آخرین اخبار از

شب گذشته اثری به نام “تا حالا دیدی” از سوال منتشر شد که در اتفاقی کم سابقه مهدیار آقاجانی آهنگساز و مهندسی صدای این اثر را بر عهده داشت و همین اتفاق کم سابقه سبب آن شد تا بسیاری از صفحات مختلف و طرفداران تشکل ملتفت پس از اشتراک گذاری این اثر توسط صفحات رسمی […]بیشتر بخوانید