تگ ها : سرخی

سرخی : بامداد آمد

دومین تک آهنگ منتشر شده پس از خروج او از تشکل پلاک ، مصادف شده است با ساعاتی مانده به تحویل سال 1398، همکاری مجدد با شور دیگر عضو جدا شده از پلاک منجر شده است به تک آهنگی به نام سرخی . همانطور که انتظار میرفت و بامداد در توییتر خود وعده اثر جدیدی […]بیشتر بخوانید