تگ ها : سجاد ازاد

حمایت یا سوءاستفاده ؟

حمایت یا سوءاستفاده ؟ مسئله این است !! مدتی است که اخباری به گوش اهالی رپ و موسیقی زیرزمینی می رسد، اخباری که موجب ذوق زدگی طرفداران این ژانر از موسیقی شده است! اخباری که حاکی از حضور فلان هنرمند زیرزمینی درفلان تئاتر و یا استفاده از یک موسیقی زیرزمینی در آنونس فلان تئاتر می […]بیشتر بخوانید