تگ ها : ریل

پایان دیسک یک ریل با فروش راز داوینچی

طبق معمول همیشه ساعات اغازین امروز خبر فروش اثر دیگری از پیشرو منتشر شد . راز داوینچی به عنوان اخرین قطعه از دیسک یک البوم ریل به فروش گذاشته شده است. سپس پیشرو در اینباره در اینستاگرام خود اینچنین گفت: ‎اخرین ترک از دیسک یک ریل به اسم ”راز داوونچی”دیسک یک ریل به اتمام رسید ،ممنون […]بیشتر بخوانید