تگ ها : حمید صفت

در سوگ اعتراض

آنجایی که نامی از ضد هنر در مدح اعتراض برده شد، اعتراض با لبخندی تلخ نفس آخر را کشید . جای تاسف است که در گردهمایی‌ای من باب نقش مخاطب در موسیقی زیرزمینی صحبت از حمید صفت و یاس به میان می آید و دردناک است که از وی به عنوان هنرمند اعتراضی نام برده […]بیشتر بخوانید

سلامتی سه تن، ناموس و رفیق و وطن

درباره حمیدرضا امیری صفت اولین مواجه من با حمید صفت سه سال پیش بود. ویدئو «چ» را روی سایت رادیو جوان دیدم بودم و ترکیبی از احساس تعجب و تحسین داشتم. ویدئو متفاوتی که معلوم بود حسابی کار برده است و با توجه به پس زمینه ذهنی من، انگار میخواست ارزهای منش چریکی را با […]بیشتر بخوانید