تگ ها : تس رپر

پر کار مثل تس

اگر دنبال کننده‌ی بخش عمیق موسیقی زیرزمینی ایران باشید این روزها حداقل هر دو هفته یک بار اسم او به گوش شما رسیده است ، هنرمندی که پس از مجموعه‌ی موفق ارابه‌ها حالا یکی از چفت ترین کرووهای حال و حاضر رپ فارسی را کنار یکدیگر جمع کرده است . یک تشکل نامرئی که تا […]بیشتر بخوانید