تگ -بهروز اقاخانيان

مقاله

لطفا آمار دقیق بدهید

میخواهم بدانم در هفته گذشته چه آهنگها و آلبومهایی بیشترین مخاطب را داشته‌اند. این آمار بر اساس ژانر موسیقی چگونه است؟ یا اینکه مردم بیشتر موسیقی شان را از چه...

یادداشت

Krs-one را فراموش کنید

پشت میز کار نشستم و ویدئوهای سخنرانی KRS-One را تماشا میکنم. در یکی از آنها در مورد ایلومیناتی و فراماسونری توضیح میدهد و افشاگری میکند. در یکی دیگر میگوید هیپ...

یادداشت

ابتذال و هژمونی فرهنگی

با نگاهی بر قانون ارتباطات سال ۱۹۹۶ امریکا در یادداشت قبلی به معنا و کاربرد واژه ابتذال پرداخته و برای تشریح آن مثالی کوتاه از روند موسیقی رپ امریکا در حدود...