تگ ها : بهترین راه مردن

آلبوم هفته: بهترین راه مردن

مجموعه کوتاه «بهترین راه مردن» دومین مجموعه‌ی رسمی تهم پس از مجموعه‌ی «ترانه‌های بازرگانی» است که در فضایی خلاف فضای حاکم بر موسیقی زیرزمینی منتشر شد . مجموعه به طور کلی فضایی عاشقانه را روایت میکند که خواننده در انتها توسط مخاطب آثارش در مجموعه کشته میشود .مجموعه با فضایی هیجانی از آهنگ زنجیر آغاز […]بیشتر بخوانید