تگ ها : بامداد پلاک

نگاهی به پرونده‌ی کاری بامداد در تشکل پلاک

برای اولین بار با قطعه‌ی روز تولدم با صدایی عجیب و متفاوت در موسیقی زیرزمینی با نام “بامداد” آشنا شدم و به سرعت سایر آثار رسمی و غیر رسمی اش را گوش دادم ؛ آثاری مانند شبگرد ، همه خفه که کمتر شنیده شده اند و البته میکس تیپی به نام ” در دستشویی.بخش اول” […]بیشتر بخوانید