تگ -امیر هاتفی نیا

خبر گزارش

هرمز،کوچه گرافیتی

«گرافیتی» درست جایی که انتظارش را ندارید، پیدا می‌شود؛ روی بیلبوردها، بر سنگفرش‌های خیابان، و این‌جا: بر دیوارهای جزیره‌ای در جنوبِ کشور. گرافیتی صدای جریان...

مقاله

هم هنرمند، هم خرابکار

این یک دزدی است؟! منتظر می‌مانید که آخر شب فرا برسد، پارچه‌ای روی صورت خود می‌بندید، کلاه همیشگی را بر‌ سر می‌گذارید، چراغ‌قوه‌ای در دست می‌گیرید و مضطرب در...

یادداشت

نه به هنر شهری جعلی

يكم. «دیوارها مال مردم است.» تمامِ حرفِ این روزهای گرافیتی آرتیست های کشور در همین یک جمله خلاصه می شود؛ آنها از حقی دفاع می کنند که معتقدند همدستیِ برخی از...

مقاله

خیابان در «قاب»!

درباره فیلم هایی که در ایران و جهان برای گرافیتی ساخته شده است از ترس تا ستایش! شاید یک تناقض باشد. اینکه یک هنر خیابانی، اعتراضی، زیرزمینی و غیرقانونی تن به...