تگ -امیر تتلو

خبر

قطع همکاری پیشرو با تتلو

به گزارش آمیزه رضا پیشرو تنها رپر مطرحی میباشد که در سال های گذشته رابطه ی خود را با امیر تتلو قطع نکرده است. اما به تازگی خبر از قطع همکاری خود با تتلو داده...

یادداشت

سرنوشت یک تواب

«الف.ت»-سرنوشت یک توّاب روزی ابراهیم نبوی شاید صبرش تمام شد شاید دلش سوخت شاید خواست یک انتقام شخصی بگیرد اما بالاخره به فراستی نامه نوشت او مدعی شد مسعود...

خبر

واکنش امیر تتلو به تک آهنگ حسّن از قاف

– به گزارش آمیزه پس از انتشار تک آهنگ حسّن از  تشکل ملتفت و علی قاف با آهنگسازی مهدیار آقاجانی که در آن صحبت های واضح و مشخصی نسبت به امیر تتلو و تحرکات...