تگ ها : امیر بهاری

علاج رند مرگ است

از زمانی که ارسطو در فن شعر اولین تئوریهای مربوط به روایت را تعریف کرد بیش از 2500 سال گذشته است. این موضوع نشان میداد روایتگری جزئی جدا نشدنی از زندگی بشر است. موسیقی هم همیشه با روایت عجین بود ولی خب متفاوت از نمایش و داستان. در قرن بیستم موسیقی مثل دیگر مدیومهای هنری […]بیشتر بخوانید