تگ -امید صفیر

خبر

صفیر از ترک جدیدش میگوید

همان طور که میدانید << پرچین >> ترک جدید صفیر میباشد. حال صفیر در مورد متن این ترک میگوید: ⁧پرچين ⁩،شکل گیری صفير، از بلوغ تا “تمام چيزى كه...