تگ ها : اغراق و فاصله گیری از واقعیت در رپ فارسی

اغراق و فاصله گیری از واقعیت در رپ فارسی

ایجاد تفکر کاذب و دروغین، یکی از مشکلات اساسی در رپفارس است ، فرد بدون كوچكترين استعداد در سطح نخبه نمايش داده ميشود يا فرد كم كار هر روز در تيتر رسانه ها قرار ميگيرد و در مركز توجه قرار ميگيرد و طوری به جریان معرفی میشود که مخاطبین و بخصوص مخاطبین آماتور و به […]بیشتر بخوانید