تگ ها : احسان

احسان به زودی قهرمان را منتشر خواهد کرد

– به گزارش آمیزه احسان ، رپر با استعداد زیرزمینی که به تازگی مورد توجه بسیاری از شنونده های موسیقی زیرزمینی ایران قرار گرفته است به زودی قطعه ی جدیدی را منتشر خواهد کرد که نام آن را “قهرمان” گذاشته است . گفتنی است که احسان پیشتر بخشی از این قطعه را به صورت اجرای […]بیشتر بخوانید