تگ ها : آلما بهمن‌پور

چگونه هیپ‌هاپ به سیاه‌پوستان خیانت کرد؟

من از ‏‎سه نقل‌قول معروف تاثیر گرفته‌ام و آنها راهنمای روزهایم شده‌اند. اولی گفته‌ای از جان بردفورد، اصلاح‌گر انگلیسی قرن شانزده، است. بردفورد، که به خاطر شلوغ‌کاری زندانی شده بود، یک روز صف زندانیانی را دید که سمت جوخه دار می‌رفتند و گفت «تنها به خاطر لطف خداست که هنوز اینجایم» ‫(او در اصل گفته بود […]بیشتر بخوانید