مدیریت

مدیریت

  بازنگری فروشنده

  1. 5 از 5 تا

   (Guest)

   عشقی داش رامین

  2. 5 از 5 تا

   (Guest)

   ✌️🤘✌️

  3. 5 از 5 تا

   (Guest)

   غم،تکرار غم،زن،زندگی،آزادی،اجتماع،سیاست،هجمه ی سیستم و در نهایت خیابان... انسانی زیادی انسانی و البته خیابانی و معترض به خود و هر آنچه انسان را از مسیرش و رسالتش دور میکند.باید نوشت بر این اثر و صد البته بیشتر شنید از این آرتیست.

  4. 5 از 5 تا

   (Guest)

   داش رامین فدای داری❤❤

  5. 5 از 5 تا

   (Guest)

   همینجوری با قدرت ادامه بده نزدیکه روزی که میتونی انقلاب کنی 💪🏽

  6. 5 از 5 تا

   (Guest)

   مثل همیشه عالی

  7. 5 از 5 تا

   (Guest)

   👊❤

  8. 5 از 5 تا

   (Guest)

   ❤👊

  9. 5 از 5 تا

   (Guest)

   سورنا و یحیی و نقش هم اگه میشه بیارید برنامه عالیه

  10. 5 از 5 تا

   (Guest)

   Can’t wait to start mixin’ with this one! Irba-irr-Up-up-up-up-date your theme!

  11. 4 از 5 تا

   (Guest)

   This album proves why The Woo are the best band ever. Best music ever!

  12. 5 از 5 تا

   (Guest)

   Some rad tunes on this album!

  13. 5 از 5 تا

   (Guest)

   The most influential album of the last 25 years? This just might be it.

  14. 3 از 5 تا

   (Guest)

   This album gets a bit boring after you\'ve listened to it more than once. Worth that first listen though.

  15. 4 از 5 تا

   (Guest)

   Wonderful collection of WooThemes classics! A must buy for all Woo fans.

  16. 4 از 5 تا

   (Guest)

   He really is the cutest little man. Swoooon!

  17. 1 از 5 تا

   (Guest)

   I didn\'t expect this poster to arrive folded. Now there are lines on the poster and one sad Ninja.

  18. 3 از 5 تا

   (Guest)

   I thought I was buying a man holding a poster, but when it arrived it was just the poster. Cool poster though, so I\'ll give it 3 stars!

  19. 4 از 5 تا

   (Guest)

   This is a fantastic quality print and is happily hanging framed on my wall now.

  20. 5 از 5 تا

   (Guest)

   This is my favorite poster. In fact, I\'ve ordered 5 of them!