یادداشت

یادداشت

بخوانید درباره سایفر رُک : کارستانی برای رپ فارسی

کارستانی برای رپ فارسی ۱٫ سایفر رک بی‌شک از مهمترین اتفاقات کل تاریخ رپ فارسی است. کسانی که حتی شناخت کمی از جریانات رپ در ایران دارند می‌دانند اینکه ۷ رپر شناخته شده زیر یک سقف جمع شوند و روی یک...

بیشتر بخوانید
یادداشت

رپ فارسی ابراهیم ادبی

در میان جوامع تحصیل کرده و آموزنده دانشگاهی ادبی ،دیواری از آجر تعصب به استحکام ملات حمایت دانش آموخته های تجربی و آکادمیک گرداگرد جریان شعر وادبیات ایران...