مقاله

مقاله یادداشت

شعور، شاعر، شعر

شـعور، شـاعر، شـعر؛ خلاصه ای از فرآیند تولیدِ کلمات درون مـصرع، بیت و تشکیل شـعر و فعالیت هـای ما بین آن که میتوانیم با توجه به آنها به موضوعاتی پی ببریم که تشکیل دهنده روح هنرمند است. بـرای جـست و...

بیشتر بخوانید
مقاله

هنرمند پر ادعا

با افزایش کیفیت اینترنت در کشورمان، فراگیر شدن تلفن‌های همراه و به طبعِ آن همه گیر شدن شبکه‌های اجتماعی تحت این پلتفرم‌ها نظیر اینستاگرام و توییتر سبب آن شد تا...