مقاله

مقاله

توهم توطئه

توهم توطئه ، تئوری ای است که بیشتر در سیاست و علم روانشناسی ( بیماری های اسکیزو فرنی ، پارانویا و … ) مورد بحث قرار گرفته است و ابعاد مختلفی دارد . این...