سالانه

سالانه یادداشت

نگاهی به پرونده‌ی کاری فرشاد در سال ۱۳۹۶

روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ فرا رسیده است و همانطور که اعلام کردیم در حال بررسی فعالیت های تمامی هنرمندان بنام هستیم و یکی پس از دیگری به فعالیت هایشان در سال ۱۳۹۶ نگاهی میکنیم تا مروری داشته باشیم به...

بیشتر بخوانید