خبر

Rokh - Ahli
خبر

چند خطی برای اهلی

من هنوز به هیپ‌هاپ فارسی امیدوارم. نزدیک به یک هفته از انتشار مجموعه‌ی اهلی از رخ میگذرد ، مجموعه‌ای با پروداکشن سعید دهقان که نام تشکل ملّی را یدک میکشد . در برخورد اول با مجموعه‌ای با آهنگسازی...

بیشتر بخوانید