خبر

خبر خبر اختصاصی

حلبی آباد سومین مجموعه‌ی سعید دهقان

آهنگساز سابق چریک و فعلی تشکل ملّی ، سعید دهقان، سومین مجموعه‌ی خود را در حالی منتشر میکند که در پرونده‌ی کاری خود همکاری با هنرمندانی چون صفیر ، علی سورنا ، فرشاد ، رض ، تهم و داریوش را میبیند و...

بیشتر بخوانید
خبر گزارش

هرمز،کوچه گرافیتی

«گرافیتی» درست جایی که انتظارش را ندارید، پیدا می‌شود؛ روی بیلبوردها، بر سنگفرش‌های خیابان، و این‌جا: بر دیوارهای جزیره‌ای در جنوبِ کشور. گرافیتی صدای جریان...